O recurso solicitado non foi atopado.

Está tratando de acceder a https://oficinaeconomica.xunta.gal/en/detalle-procedemento, actualmente esta páxina non existe.

Latest
grants

21/02/2024 - 31/12/2025
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
20/02/2024 - 19/03/2024
Consellería de Economía, Industria e Innovación
20/02/2024 - 19/03/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades