Convocatoria 2023plazo pechadoPlazo cerrado:  28/10/2023 - 27/11/2023
Consellería do Medio Rural

MR406B - Axudas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora ou a construción de centros de limpeza e desinfección de vehículos.

WHAT IS THE SUBSIDY/GRANT FOR?

Convocar para o exercicio orzamentario 2023, en réxime de concorrencia competitiva, a seguinte axuda
- Liña 1. Axudas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando, ou para a construción de novos centros coa devandita finalidade.

Regional Ministry
Consellería do Medio Rural
Responsible body
Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
Where to apply

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Subdirección Xeral de Gandaría

San Caetano, s/n

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Telephone number: 981544788

Fax: 981545735

Email: mediorural.sxganderia@xunta.gal

Procedure code
MR406B

WHO CAN APPLY?

Poderán ser persoas beneficiarias destas subvencións as persoas físicas ou xurídicas ou as entidades sen personalidade xurídica:

1. Que sexan titulares ou propietarias dos centros de limpeza e desinfección para gando vivo, incluídas as especies cinexéticas, autorizados e rexistrados polo órgano competente da Comunidade Autónoma en cuxo ámbito territorial estean situados, que se comprometan a melloralos.

2. Ou que se comprometan a construír un novo centro de limpeza e desinfección.

 

WHAT IS THE DEADLINE?

Application deadline

CLOSED

28/10/2023 - 27/11/2023

O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

Latest
grants

27/02/2024 - 26/03/2024
Consellería de Política Social e Xuventude
24/02/2024 - 25/03/2024
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
23/02/2024 - 22/03/2024
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
21/02/2024 - 31/12/2025
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
20/02/2024 - 19/03/2024
Consellería de Economía, Industria e Innovación
20/02/2024 - 19/03/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades