Convocatoria 2023plazo pechadoPlazo cerrado:  28/10/2023 - 27/11/2023
Consellería do Medio Rural

MR406C - Axudas destinadas a investimentos en bioseguridade en viveiros.

WHAT IS THE SUBSIDY/GRANT FOR?

Convocar para o exercicio orzamentario 2023, en réxime de concorrencia competitiva, a seguinte axuda:
- Liña 2. Axudas destinadas a investimentos en bioseguridade en viveiros acometidos por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución.

Regional Ministry
Consellería do Medio Rural
Responsible body
Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
Where to apply

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias

San Caetano, s/n - 15781 Santiago

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Telephone number: 981545721

Email: sxaexplotacions.mediorural@xunta.gal

Procedure code
MR406C

WHO CAN APPLY?

1. Poderán ser persoas beneficiarias destas subvencións as persoas físicas ou xurídicas ou as entidades sen personalidade xurídica, que reúnan os seguintes requisitos:

a) Ser operador profesional rexistrado como produtor, no Rexistro de Operadores Profesionais de Vexetais (ROPVEG) e, por tanto, estar autorizado pola autoridade competente da Comunidade Autónoma a producir material vexetal de reprodución.

b) Ser produtor de material vexetal de reprodución susceptible de, entre outras, as seguintes pragas de corentena que son transmitidas por insectos vectores:

1º. Xylella fastidiosa.

2º. Bursaphelenchus xilophilus.

3º. HLB ou greening dos cítricos.

4º. Flavescencia dourada.

c) Ser produtor de material vexetal de reprodución dalgún ou varios dos seguintes lugares de produción:

1º. Campos de planta nai de froiteiras e vide de categoría inicial e campos de planta nai de cítricos de categoría de base.

2º. Campos de planta nai de froiteiras e vide de categorías base (excepto cítricos), certificada, CAC (Conformitas Agraria Communitatis) e estándar.

3º. Viveiros de chantóns de froiteiras e vide das categorías certificadas, CAC e estándar.

4º. Campos de material de reprodución de especies aromáticas e ornamentais.

5º. Campos de plantas nai para a produción de material forestal de reprodución.

6º. Viveiros forestais.

7º. Campos de produción de sementes de especies hortícolas de categorías prebase, base e estándar.

8º. Campos de material de multiplicación de hortalizas.

WHAT IS THE DEADLINE?

Application deadline

CLOSED

28/10/2023 - 27/11/2023

O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

Latest
grants

27/02/2024 - 26/03/2024
Consellería de Política Social e Xuventude
24/02/2024 - 25/03/2024
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
23/02/2024 - 22/03/2024
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
21/02/2024 - 31/12/2025
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
20/02/2024 - 19/03/2024
Consellería de Economía, Industria e Innovación
20/02/2024 - 19/03/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades